marketing Archives
  • Hotline:
  •  0942 366 999
marketing mix phần 1

Bài 4: MARKETING – MIX (Phần 1)

Marketing-mix là thực hiện hỗn hợp các hoạt động của nhiều “P" cùng nhau để cùng tạo ra lợi thế trong việc thỏa mãn yêu cầu của khách hàng mục tiêu. Marketing-mix bao gồm 4Ps cơ bản là Product, Price, Place và Promotion. Ngoài các “P" cơ bản còn có...

4 Giai Đoạn Của Start-up

Start-up thường sẽ phải trải qua nhiều giai đoạn để có thể bắt đầu từ một ý tưởng và phát triển đến một thương hiệu được nhiều người biết đến.Giai đoạn 1: Ý tưởng và sự hình thành sản phẩm thựcGiai đoạn 2: Đưa sản phẩm vào thị trường (Test)Giai...