quá trình mua hàng Archives
  • Hotline:
  •  0942 366 999

Quá trình thông qua quyết định mua hàng như thế nào?

Người làm marketing không những phải tạo ra những ảnh hưởng khác nhau cho người mua mà phải tìm hiểu người tiêu dùng quyết định mua hàng như thế nào. Trước hết marketer cần phải xác định rõ và trả lời các câu hỏi: Ai ra quyết định mua hàng?...