Sự thoả mãn của khách hàng Archives
  • Hotline:
  •  0942 366 999

SỰ THOẢ MÃN CỦA KHÁCH HÀNG

Marketing doanh nghiệp lấy sự thoả mãn của khách hàng làm mục đích cho các hoạt động của mình. Sự thoả mãn của khách hàng phụ thuộc vào các yếu tố nào? Và khi các yếu tố đó thay đổi thì sự thoả mãn của khách hàng sẽ thay đổi...