tìm kiếm khách hàng Archives
  • Hotline:
  •  0942 366 999

Thất bại trong tìm kiếm khách hàng, phải làm sao?

Theo báo cáo của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong những năm gần đây. Trong đó có 5 vấn đề khó khăn hàng đầu mà doanh nghiệp đang gặp phải, vấn đề nghiêm trọng nhất là tìm...